Audyty elektroenergetyczne

Audyty elektroenergetyczne

wykonujemy dla firm branży produkcyjnej, budowlanej, usługowej i instytucji państwowych

Czym jest audyt elektroenergetyczny?.

Audyty elektroenergetyczne są analizą pod kątem redukcji zużycia energii elektrycznej przez urządzenia i instalacje elektryczne pracujące w obiektach. Badaniom w procesie audytu objęte są: transformatory, silniki, pompy, rozdzielnie nN elektryczno dystrybucyjne, przemysłowe, instalacje elektryczne niskiego napięcia
w tym oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Raport audytu przede wszystkim obejmuje optymalizacje kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku lub obiekcie. Badaniom audytu są poddawane umowy zawarte z dystrybutorem energii elektrycznej pod kątem taryf, mocy zamówionej i warunkom technicznym. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem pomiarowym pozwalającym wyznaczyć przepływ mocy który posłuży do optymalizowania zużycia energii elektrycznej.

Audyty elektroenergetyczne konkludując
Korzystając z definicji zawartej w normie PN-EN 16247 – audyt energetyczny to regularna kontrola i analiza wykorzystania i zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, która ma na celu identyfikację przepływów energii wraz z określeniem możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Audyty elektroenergetyczne przede wszystkim obejmują:
  • dostawy energii tj. źródła i sieci, nośniki i źródła odnawialne.
  • zalecenia dotyczące wymiany lub poprawy zastosowań energii w obiektach i systemach technicznych.
  • analiza umów z dostawcami energii, taryf, monitoring zużycia (system informatyczny), konserwacja
Co powinny zawierać audyty elektroenergetyczne:
  • ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji
  • analiza zużycia energii przede wszystkim w ujęciu wartościowym
  • ocena efektów przeprowadzonego audytu pod kątem efektywności elektroenergetycznej
  • dodatkowo audyt powinien zawierać inne rodzaje przedsięwzięć wraz z ich oceną opłacalności ekonomicznej w celu uzyskania oszczędności energii.
audyty elektroenergetyczne
Raporty z audytu

Niezbędnym z pewnością elementem służącym do pełnej poprawy efektywności elektroenergetycznej jest przegląd całej gospodarki energetycznej firmy. Badania analizy i oceny, diagnoza stanu użytkowania energii elektrycznej, wskazanie środków poprawy efektywności jej wykorzystania, a także wskazania dotyczące przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania energią.
Opracowanie zawierającym podsumowującą ocenę i proponowane działania usprawniające jest raport z audytu

.

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej
Obiekty użyteczności publicznej od 53%
Przemysł od 65%
Oświetlnie zewnętrzne od 49%
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 Października 2017r.

Orientacyjny cennik

AUDYT energetyczny przedsiębiorstwa ( w oparciu o zidentyfikowane zużycie )9 000 zł
AUDYT efektywności energetycznej2 500 zł
Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z normą: PN EN ISO 500019 500 zł
Szkolenia z zakresu obsługi systemu zarządzania energią2 000 zł
AUDYTY ELEKTROENERGETYCZNE
wykonujemy dla firm branży produkcyjnej, budowlanej, usługowej i instytucji państwowych.
Zapraszamy do współpracy