cennik pomiary

Cennik – pomiary elektryczne

Przedstawiamy Państwu orientacyjny cennik pomiarów elektrycznych, prezentowane pozycje cenowe pozwolą Państwu na wstępną kalkulacje kosztów.

TABELA CEN

Rodzaj wykonanej usługij.m./ilośćcena netto
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działania wyłącznika różnicowoprądowego 1 próbapróba/ 113,00 zł
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działania wyłącznika różnicowoprądowego próba - każda kolejnapróba/ 111,00 zł
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwodu 1-fazowegopomiar/ 124,00 zł
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwodu 3-fazowegopomiar/ 132,00 zł
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze -pomiar pierwszypomiar/ 148,00 zł
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa -pomiar pierwszypomiar/ 148,00 zł
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania -pomiar pierwszypomiar/ 120,00 zł
OFERTA - pytania
Prosimy o przesłanie pytań dotyczących Cennika usług
i materiałów elektrycznych. Przygotujemy pełną wycenę zgodnie z wysłanym zapytaniem.
CENNIK POMIARY ELEKTRYCZNE
Podsumowując wykonujemy badania i pomiary instalacji elektrycznej odbiorcze i eksploatacyjne (ochronne). Wyniki badań i pomiarów elektrycznych kończą się sporządzeniem i przekazaniem protokołu.