realizacje

KOLEKCJA ZDJĘĆ

VoltEner mgr inż. Tomasz Stysiał zajmuje się wykonywaniem usług elektrycznych, instalacją, montażem, naprawą oraz serwisem instalacji elektrycznych.
Pomiary instalacji elektrycznych stanowią podstawę do oceny stanu technicznego pod względem niezawodności eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowników.
Audyt elektroenergetyczny jest kontrolą i analizą wykorzystania i zużycia energii elektrycznej przez obiekt, budynek, system lub organizacje która ma na celu identyfikację przepływów energii.

logo_400x120

Bielska Szkoła Przemysłowa

– modernizacja rozdzielni
– instalacja elektryczna 240V
– pomiary eksploatacyjne

Bielska Szkoła Przemysłowa

Szkoła Podstawowa nr 13

– Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
– modernizacja instalacji oświetlenia pływalni
– pomiar oświetlenia wg. norm PN-EN 12464-1:2012
– pomiary eksploatacyjne

Szkoła Podstawowa nr 13

Szkoła Podstawowa nr 20

– modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej
– pomiar oświetlenia wg. norm PN-EN 12464-1:2012
– pomiary eksploatacyjne

Szkoła Podstawowa nr 20

Szkoła Podstawowa nr 28

– instalacja oświetlenia zewnętrznego
– pomiary eksploatacyjne

Szkoła Podstawowa nr 31

– modernizacja oświetlenia wewnętrznego sala gimnastyczna
– pomiar oświetlenia wg. norm PN-EN 12464-1:2012
– pomiary eksploatacyjne

Szkoła Podstawowa nr 33

– montaż nowej rozdzielni
– pomiary eksploatacyjne

Zespół Szkół Budowlanych

– montaż nowej rozdzielni
– pomiary eksploatacyjne

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokszktałcących

– montaż nowej rozdzielni
– modernizacja stacji transformatorowej
– pomiary eksploatacyjne (ochronne)

V Liceum Ogólnokształcące

– modernizacja instalacji oświetlenia sali gimnastycznej
– pomiar oświetlenia wg. norm PN-EN 12464-1:2012
– pomiary eksploatacyjne

I Liceum Ogólnokształcące

– montaż nowej rozdzielni
– instalacje odgromowa
– pomiary eksploatacyjne

Przedszkole nr 7

– instalacja odgromowa
– pomiary eksploatacyjne

Przedszkole nr 29

– instalacja odgromowa
– montaż i zasilanie klimatyzacji
– pomiary eksploatacyjne

Przedszkole nr 36

– instalacja i modernizacja przyłącza elektrycznego
– modernizacja rozdzielni elektrycznej
– pomiary eksploatacyjne

Miejski Zarząd Oświaty

– montaż nowej rozdzielni
– pomiary eksploatacyjne

Hydrokrak sp. z o.o.

– Modernizacja rozdzielni głównej
– pomiary eksploatacyjne

Auchan

– serwis rozdzielni głównej
– podłączenie stacji ładowania pojazdów
– pomiary eksploatacyjne

Obi

– serwis rozdzielni głównej
– pomiary eksploatacyjne