Instalacje Elektryczne

Instalacje elektryczne

instalacje elektryczne wykonujemy dla branży produkcyjnej, budowlanej, usługowej i instytucji państwowych. Stosujemy się przede wszystkim do indywidualnych potrzeb klienta przy projektowaniu i wykonawstwie tak aby spełnić jego oczekiwania. W naszych pracach wykorzystujemy elementy jak i aparaturę modułową
z pewnością znanych i renomowanych producentów, Schneider Electric, Legrand czy Hager

Instalacje mieszkaniowe
Instalacje oświetleniowe
Instalacje w budynkach użyteczności publicznej
Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona odgromowa
pomiary instalacji elektrycznej
Rozdzielnie elektryczne
przyłącza napowietrzne lub kablowe
Stacje transformatorowe
Instalacje i modernizacje

Prezentujemy wybrane spośród wielu prac wykonanych dla budynków oświaty, zaliczanych do budynków użyteczności publicznej. Należy wziąć pod uwagę specyficzne uregulowana prawne obowiązujące dla budynków oświaty przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w tym oświetleń wewnętrznych. Potrzeba ograniczenia kosztów eksploatacji budynków np. szkół i innych placówek edukacyjnych sprawia że coraz częściej przy budowie czy modernizacji wybieramy oświetlenia LED. Zapraszamy do naszej galerii zobacz więcej

  • instalacje elektryczne modernizacja
  • Stacja transformatorowa instalacje montaż
Stacje transformatorowe
Instalacje i modernizacje stacji transformatorowych
  • instalacje elektryczne stara rozdzielnia
  • instalacje elektryczne nowa rozdzielnica ST2
Rozdzielnie elektryczne
Instalacje i modernizacje rozdzielni
  • instalacje elektryczne oświetlnie uliczne
  • instalacje elektryczne orlik oświetlenie
Systemy oświetleń
Instalacje i modernizacje systemów oświetleniowych
Wykonujemy usługi

przedstawiamy Państwu zakres prac instalacyjno – budowlano – montażowych. Należy zauważyć że wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania a przede wszystkim zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. W związku z założeniami projektowymi przedstawiamy w szeroko rozumianym zakresie usług elektrycznych prace budowlano montażowe.
Sprzęt jak i materiały są najwyższej jakości znanych producentów osprzętu elektrycznego.

PRACE BUDOWLANE

Ręczne wykonanie wykopu o głębokości 0,8m
Ułożenie kabli w wykopie
Wykonanie podsypki z piasku
Zasypanie wykopu
Ułożenie bednarki
Montaż złącza kablowego
prace budowlane kanalizacja

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd )
wykonanie instalacji ogólnej gniazd wtykowych
wykonanie instalacji siły
wykonanie instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej
demontaż i montaż tablic, osprzętu elektrycznego
stacja transformatorowa

MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Montaż rozdzielni 12 / 24
Montaż rodzilelni 36 / 48
Montaż rozdzielni 56 / 104
Montaż rozdzielni powyżej 104 modułów
Podłączenie kabla zasilającego do rozdzielni
szafa rozdzielcza
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne wykonujemy kompleksowo i na pewno zgodnie z obowiązującymi normami. Podsumowując podczas prac przygotowawczych nasi klienci biorą czynny udział w projektowaniu i rozmieszczeniu np. gniazd i łączników czy oświetlenia.