Instalacje Elektryczne

Instalacje elektryczne

instalacje elektryczne wykonujemy dla branży produkcyjnej, budowlanej, usługowej i instytucji państwowych.
Stosujemy się przede wszystkim do indywidualnych potrzeb klienta przy projektowaniu i wykonawstwie tak aby spełnić jego oczekiwania. W naszych pracach wykorzystujemy elementy jak i aparaturę modułową z pewnością znanych i renomowanych producentów, SIEMENS, RITTAL

Instalacje mieszkaniowe
Instalacje oświetleniowe
Instalcje w budynkach użyteczności publicznej
Rozdzielnie elektryczne
przyłącza napowietrzne lub kablowe
Stacje transformatorowe
Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona odgromowa
pomiary instalacji elektrycznej
Instalacje i modernizacje

Prezentujemy wybrane spośród wielu prac wykonanych dla budynków oświaty, zaliczanych do budynków użyteczności publicznej.
Należy wziąć pod uwagę specyficzne uregulowana prawne obowiązujące dla budynków oświaty przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.
Zapraszamy do naszej galerii zobacz więcej

  • instalacje elektryczne modernizacja
  • Stacja transformatorowa instalacje montaż
Stacje transformatorowe
Instalacje i modernizacje stacji transformatorowych
  • instalacje elektryczne stara rozdzielnia
  • instalacje elektryczne nowa rozdzielnica ST2
Rozdzielnie elektryczne
Instalacje i modernizacje rozdzielni
  • instalacje elektryczne oświetlnie uliczne
  • instalacje elektryczne orlik oświetlenie
Systemy oświetleń
Instalacje i modernizacje systemów oświetleń
Wykonujemy usługi

przedstawiamy Państwu zakres prac instalacyjno – budowlano – montażowych. Należy zauważyć że wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania a przede wszystkim z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. W związku z założeniami projektowymi przedstawiamy w szeroko rozumianym zakresie usług elektrycznych prace budowlano montażowe.

PRACE BUDOWLANE

Ręczne wykonanie wykopu o głębokości 0,8m
Ułożenie kabli w wykopie
Wykonanie podsypki z piasku
Zasypanie wykopu
Ułożenie bednarki
Montaż złącza kablowego
prace budowlane kanalizacja

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd )
wykonanie instalacji ogólnej gniazd wtykowych
wykonanie instalacji siły
wykonanie instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej
demontaż i montaż tablic, osprzętu elektrycznego
stacja transformatorowa

MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Montaż rozdzielni 12 / 24
Montaż rodzilelni 36 / 48
Montaż rozdzielni 56 / 104
Montaż rozdzielni powyżej 104 modułów
Podłączenie kabla zasilającego do rozdzielni
szafa rozdzielcza
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne wykonujemy kompleksowo i na pewno zgodnie z obowiązującymi normami. Podsumowując podczas prac przygotowawczych nasi klienci biorą czynny udział w projektowaniu i rozmieszczeniu np. gniazd i łączników czy oświetlenia.