Prefabrykacja rozdzielnic

Prefabrykacja rozdzielnic

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych a następnie ich montaż realizowane są dla obiektów przemysłowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej
i mieszkaniowej. Prowadzimy kompleksowy zakres naszych usług po przez montaż i modernizacje rozdzielnic, wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Projektant jak i wykonawca powinni wykonać swoją prace na pewno zgodnie z praktyką inżynierską i przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi normami.

Prefabrykacje rozdzielnic nN i sN.

Tytułem wstępu prefabrykacja rozdzielnic to czynność polegająca na:
zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

prowadzenie wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej,

Przewody o przekroju żyły 2,5 (4) mm2 są cynowane,

natomiast przewody o przekroju 4mm2 są przede wszystkim montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

montaż wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich połączeń i elementów rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, z opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,

przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji.

prefabrykacja rozdzielnic
Prace wykonawcze

Elementy i aparaty elektryczne do procesu prefabrykacji rozdzielnic są najwyższej jakości znanych i renomowanych producentów, do których
z pewnością można zaliczyć Siemens, ABB, Schneider Electric czy EATON. Stosując się do wcześniej wykonanego projektu jesteśmy w stanie na pewno dostarczyć Państwu niezawodne, bezpieczne i nowoczesne rozdzielnice. Zapraszamy do współpracy

PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC
Podsumowując Elementy i aparaty elektryczne do procesu prefabrykacji rozdzielnic są najwyższej jakości znanych i renomowanych producentów