Projekty elektryczne

Projekty elektryczne

Projekty elektryczne które zostaną poprawnie wykonane gwarantują przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników i eksploatowanych urządzeń elektrycznych, nasze projekty instalacji elektrycznej wyróżniają się niskimi nakładami inwestycyjnymi prac instalacyjno montażowych. W założeniach projektowych instalacji elektrycznej na pewno uwzględniamy niskie koszty zużycia energii elektrycznej a także specjalną optymalizację tras kablowych i przede wszystkim bezawaryjną instalacje elektryczną. W rezultacie projekty są realizowane przez doświadczony zespół specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.

wybrane założenia projektowe

dostosowany do liczby i mocy stałych urządzeń elektrycznych, w tym sprzętu AGD,

uwzględniając systemy zabezpieczeń, przeciążeniowe, przeciw asymetrii, przeciwprzepięciowe, przeciwporażeniowe

osobne obwody dla odbiorników o dużej mocy, np. systemy ogrzewania (pompy ciepła)

system instalacji elektrycznej
Co powinny zawierać projekty elektryczne?.

projekt elektryczny jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami
opis techniczny instalacji
obliczenia,
schemat ideowy instalacji elektrycznej,
plany instalacji,
zestawienia materiałów

Obliczenia i uzgodnienia

projekty elektryczne uwzględniają bilans mocy sieci elektroenergetycznej,
obciążenia obwodów i wewnętrznych linii zasilających,
odpowiedni dobór przekrojów przewodów i zabezpieczeń,
dokładne obliczenia spadków napięć w poszczególnych obwodach,

Opis techniczny

bazując na konkretnym projekcie instalacji elektrycznej prezentujemy opis techniczny

charakterystyka obiektu,
zasilanie i pomiar energii
rozdzielnica główna, rozdzielnice obwodowe
wewnętrzne linie zasilające
instalacje oświetlenia podstawowego
instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
układy sterowania oświetleniem
oświetlenie zewnętrzne
gniazda wtykowe
zasilanie kotłowni
systemy wentylacji i ogrzewania
instalacje odgromowe
połączenia wyrównawcze
ochrona przepięciowa
układanie instalacji, korytka, systemy podwieszeń, podtynkowe
ochrona od porażeń

Zakres prac projektowych

projekty instalacji niskiego i średniego napięcia
sieci elektroenergetycznej
stacje transformatorowe i szafy rozdzielcze,
przyłącza elektroenergetyczne.

oświetlenie podstawowe, awaryjne, uliczne
systemy oświetleń ewakuacyjnych,
instalacje odgromowe, uziemień i połączeń wyrównawczych,
systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych.

Podsumowując specjalizujemy się w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Realizujemy projekty dla budynków komercyjnych a przede wszystkim użyteczności publicznej. Oferujemy konkurencyjne ceny, a przede wszystkim krótkie terminy realizacji.
Zapraszamy do współpracy

PROJEKTY ELEKTRYCZNE
Konkludując nasze prace projektowe uwzględniają przede wszystkim bezpieczeństwo i potrzeby klientów.