Referencje

Referencje firm

przedstawiamy Państwu tylko wybrane referencje z wykonania prac instalacyjno montażowych. Poświadczenia dotyczącą m.in. wykonania dokumentacji technicznej, prefabrykacji rozdzielnic, instalacji oświetlenia, przybudowy linii napowietrznej czy monitoringu wizyjnego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej

Poświadcza że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonawca wykonał zadanie „Remont rozdzielnicy głównej z dostosowaniem układu pomiarowego do standaryzacji Tauron Dystrybucja wraz z wymianą linii zasilającej rozdzielnicę główną oraz wymiana opraw oświetlenia w salach dydaktycznych …

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie Modernizacje monitoringu wizyjnego w skład którego wchodziły następujące elementy :

 • układanie tras kablowych oraz przewodów …
Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie, opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową linii średniego napięcia w rejonie ul. Kusia i Piwnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach usunięcia kolizji linii energetycznej z planowaną inwestycją pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w Bielsku-Białej – etap II – nadbrzeże rzeki Białej od granicy Wilkowice do mostu Druha Piekiełki.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał „Opracował pełnozakresową dokumentacje projektową wraz z wykonaniem instalacji wyłącznika ppoż. oraz oświetlenia ewakuacyjnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Przedszkolu nr 29…

 • Sporządzenie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego w zakresie wszystkich niezbędnych branż oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień …
Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał „Opracował pełnozakresową dokumentacje projektową wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych…

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „Modernizacji rozdzielnicy głównej nr II” …

 • wykonanie prefabrykowanej rozdzielnicy głównej,
 • zabudowa liczników bezpośrednich i półpośrednich,
 • wykonanie pomiarów rozdzielnicy oraz odbiór wykonanych robót przez Tauron Dystrybucja …
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „Modernizacja biblioteki i czytelni ” …

 • kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej,
 • wykonanie okablowania oraz montaż projektora multimedialnego,
 • wykonanie podrozdzielnicy elektrycznej wraz z zasilaniem …
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „Modernizacja korytarza ” …

 • wymiana oświetlenia wewnętrznego ,
 • doprowadzenie nowych linii zasilającej do nowych sal,
 • montaż rozdzielni oddziałowej wraz z WLZ.
Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Józefa Kustronia

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „Modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku szkoły” …

 • demontaż starych opraw oświetleniowych i montaż nowych, energooszczędnych lamp
 • pomiar natężenia oświetlenia wnętrz,
 • poprawki malarskie po wymianie oświetlania.
Zespół Szkół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „modernizacji monitoringu wizyjnego CCTV…”

 • łączna wartość wykonanych robót wynosiła 27 040,33 zł
Zespół Szkół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „wymiana linii zasilającej od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej…”

 • łączna wartość wykonanych robót wynosiła 24 103,78 zł
Zespół Szkół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „modernizacja pomieszczeń szkolnych – wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne…”

 • łączna wartość wykonanych robót wynosiła 59 745,68 zł
Zespół Szkół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „wymiana linii zasilającej od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej na prefabrykowaną …”

 • łączna wartość wykonanych robót wynosiła 43 338,25 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa własnościowo-lokatorska „SM Podgórska”

Poświadcza, że Voltener mgr inż. Tomasz Stysiał wykonał zadanie „Budowa sieci oświetleniowej i częściowy demontaż słupów na terenie osiedla mieszkaniowego „Kępa Hałcnowska”

 • przygotowanie projektu budowlanego
 • montaż słupów wirowych
 • wykonanie linii napowietrznej zasilającej przewodem AsXsn
 • łączna wartość wykonanych robót wynosiła 196 894,99 zł
Referencje
2021 / 2022 / 2023 / 2024r.